Πληρωμές

Αναλυτικά οι υποστηριζόμενοι τρόποι πληρωμής είναι:

*E-Pos: Πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα. H χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται σε συνεργασία με την Πειραιώς BANK. Τα κρίσιμα δεδομένα της πιστωτικής σας κάρτας (αριθμός πιστωτικής, αριθμός CVV2/CVC2, ημερομηνία λήξης) δεν αποθηκεύονται στο διακομιστή μας. Η υπηρεσία αυτή δεν έχει επιπλέον χρέωση.

*PayPal: Η υπηρεσία αυτή έχει επιπλέον χρέωση 3€.